Συχνές Ερωτήσεις

 1. Η αίτηση είναι στην κατάσταση "Νέο" και δεν έχει προωθηθεί στον ΥΤαΔ για ταυτοποίηση:
  Θα πρέπει να ακυρώσετε την αίτηση και να προβείτε στις επιθυμητές αλλαγές στο λογαριασμό σας στο TEE
 2. Η αίτηση έχει προωθηθεί στον ΥΤαΔ για ταυτοποίηση και βρίσκεται στην κατάσταση "Αναμένεται έγκριση από ΥΤαΔ":
  Ο ΥΤαΔ θα πρέπει να ακυρώσει την αίτηση. Με την ακύρωση της αίτησης, ο δικαιούχος ενημερώνετε μέσω email, ώστε να προβεί στις απαρραίτητες ενέργειες.

Στο τελευταίο email της διαδικασίας έκδοσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού υπάρχει ο σύνδεσμος αλλαγής κωδικού. Εναλλακτικά, μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό σας κάνοντας είσοδο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://sign-register.tee.gr/digital_certificates/password/reset

Βασική προϋπόθεση είναι να θυμάστε τον παλιό κωδικό του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας, ειδάλλως πρέπει να προβείτε σε ανάκληση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού και έκδοση νέου.

Θα πρέπει να έχετε φυλάξει το email που λάβατε κατά τη διαδικασία έκδοσης, το οποίο περιέχει το QR code για την απόκτηση του OTP μέσω κινητού τηλεφώνου. Μπορείτε να συγχρονίσετε εκ νέου το κινητό σας, σκανάροντας από την κανούρια συσκευή τον κωδικό QR του email. Σε περίπτωση που έχετε χάσει / διαγράψει το συγκεκριμένο email, θα πρέπει να αιτηθείτε ανάκληση ψηφιακού πιστοποιητικού σας και να ξεκινήσετε εκ νέου έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού.

Δεν επιτρέπεται η αλλαγή μεθόδου απόκτησης OTP σε ήδη εκδοθέν Ψηφιακό Πιστοποιητικό. Θα πρέπει να αιτηθείτε ανάκληση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού σας και έκδοση νέου.

 1. Ελέγξτε αν το mail έχει πάει σε spam / junk folder.
 2. Επιβεβαιώστε ότι έχει καταχωρηθεί το σωστό email
 3. Απευθυνθείτε στο ΤΕΕ, ώστε να πραγματοποιήσει επαναποστολή του email
 4. Αναμένετε 48 ώρες, ώστε να ακυρωθεί αυτόματα η διαδικασία αίτησης Ψηφιακού Πιστοποιητικού και να έχετε τη δυνατότητα της εκ νέου έναρξή της.

Θα χρειαστεί να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία έκδοσης από την αρχή.

 1. Βεβαιωθείτε πως έχετε πληκτρολογήσει το σωστό URL (https://sign.tee.gr/)
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει τα σωστά στοιχεία (Username και password της ψηφιακής υπογραφής)
 3. Αν έχει κλειδωθεί ο λογαριασμός σας μετά από λανθασμένες προσπάθειες εισόδου, προσπαθήστε να συνδεθείτε εκ νέου σε 5 λεπτά.
 4. Αν το password που εισάγετε είναι λανθασμένο και δεν είναι δυνατόν να θυμηθείτε το σωστό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το ΤΕΕ, για να γίνει ανάκληση του πιστοποιητικού σας και να σας ενημερώσουν για τη δυνατότητα έκδοσης νέου.

H διαδικασία ακυρώνεται αυτόματα. Θα πρέπει να την επαναλάβετε από την αρχή.

Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος αρχείου είναι τα 20ΜΒ.